Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1998

Η αρμονία στο θέμα 1998 είναι απολύτως σαφής. Οι αποτζιατούρες σημειώνονται συστηματικά. Επίσης “ξεκάθαρες” αρμονικά είναι οι αρμονικές αλυσίδες:

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 29 Σεπτεμβρίου 2017 0

Θέματα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2000, 2001: Ενδεικτικές λύσεις

Τα θέματα αυτά μπήκαν αρκετά χρόνια πριν, όταν γεννιόντουσαν οι υποψήφιοι φοιτητές της φετινής και της επόμενης σχολικής χρονιάς. Ωστόσο δεν μπορούν να θεωρηθούν “ξεπερασμένα” καθώς είναι δύο πολύ ωραία, λυρικά θέματα με πολλά ρομαντικά στοιχεία, όπως η πλούσια χρήση ξένων φθόγγων και οι μετατροπίες σε σχέση 3ης, που ένας μουσικός οφείλει να μελετήσει και να γνωρίζει.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 15 Σεπτεμβρίου 2017 2

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2006

Σχόλια: Η πρώτη δυσκολία του θέματος αυτού βρίσκεται στην αρχή του, για το λόγο ότι στα τρία πρώτα μέτρα δεν μπορεί να γίνει πτώση στην αρχική τονικότητα.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 24 Ιουλίου 2017 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2017

– Στο θέμα δεν υπάρχουν συζεύξεις προσωδίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ξένοι φθόγγοι, αλλά ότι ο λύτης πρέπει να τους εντοπίσει και να τους εναρμονίσει κατάλληλα. Επίσης, στο θέμα δεν σημειώνεται ρυθμική αγωγή. Ούτε αυτό όμως σημαίνει ότι μπορούν να εναρμονιστούν με διαφορετικές συγχορδίες οι μικρές αξίες (π.χ. τα όγδοα ή τα δέκατα…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 10 Ιουλίου 2017 0