Μήνας: Δεκέμβριος 2017

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2014

Παρατίθεται λύση τού καθηγητή κ. Κώστα Τσούγκρα, που έγινε στα πλαίσια ανοιχτού μαθήματος αρμονίας στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στις 4/11/2016.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 30 Δεκεμβρίου 2017 0