Καλωσήλθατε

Περιεχόμενο ιστοτόπου        Ο ιστότοπος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο λύσεις θεμάτων αρμονίας πανελληνίων τα οποία συζητήθηκαν στην τάξη, μαζί με σύντομα σχόλια για κάθε θέμα. Εδώ οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις λύσεις των θεμάτων διεξοδικότερα, χωρίς να περιορίζονται από τον χρόνο τής διδακτικής ώρας. Τονίζεται ότι οι λύσεις αυτές…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 19 Οκτωβρίου 2019 Δεν επιτρέπονται σχόλια

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2015

Το μόνο “δύσκολο” σημείο του θέματος 2015 είναι η μακρινή μετατροπία που γίνεται στο μ. 6, από την τονικότητα ντο μείζονα στην τονικότητα λα♭ ελάσσονα. Στην προτεινόμενη λύση η μετατροπία αυτή γίνεται μικτή εναρμόνια, με την πάντα “βολική” diminuta συγχορδία που λύνεται στην τονική της λα♭ ελάσσονας στον 6ο χρόνο του μ. 6. Ωστόσο, η…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 31 Μαΐου 2021 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1991

Το θέμα πανελληνίων αρμονίας 1991 είναι αρκετά δύσκολο κι εκτεταμένο. Ασυνήθιστο είναι επίσης το μέτρο 12/8. Παρατίθεται ενδεικτική λύση και ηχητικό αρχείο.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 16 Μαΐου 2021 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1993

Το θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1993 ξεπερνά τα όρια μιας άσκησης αρμονίας. Ο λυρισμός και η ωραία μελωδική εξέλιξη υπερισχύουν των τεχνικών στοιχείων και των ακραίων μετατροπιών. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του θέματος αυτού είναι στη λα ελάσσονα, ενώ οι μετατροπίες γίνονται σε τονικότητες συναφείς της λα. Προτεινόμενη λύση

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 6 Μαΐου 2021 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1994

Διάρθωση του θέματος Το θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1994 διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Το 1ο μέρος (μ. 1-8) είναι βατό και ολοκληρώνεται με τέλεια πτώση στην λα ελάσσονα. Το 2ο μέρος (μ. 9-16) αποτελείται από δύο μετατροπικές αλυσίδες και την τελική πτώση στη ρε μείζονα. Και οι δύο αλυσίδες είναι ανιούσες, η πρώτη σε διάστημα…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 5 Μαΐου 2021 0

Μουσική Αντίληψη και Γνώση 2020: Ερώτημα Γ1: Άσκηση κλασικής αρμονίας.

Η “άσκηση κλασικής αρμονίας” (ερώτημα Γ1) του μαθήματος “Μουσική Αντίληψη και Γνώση” έτους 2020 έχει στυλιστικά χαρακτηριστικά choral. Διαρθώνεται σε δύο φράσεις και ξεκινά με άρση, όπου πρέπει να μπει η συγχορδία της τονικής. Το ξεκίνημα με την τονική συγχορδία στην άρση είναι επίσης χαρακτηριστικό του choral. Συνεπώς, για την εναρμόνιση της άσκησης απαιτούνται γνώσεις…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 24 Ιουλίου 2020 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2020

Το θέμα πανελληνίων εξετάσεων αρμονίας 2020 διαρθώνεται σε τρία μέρη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα I: Α άρση – μ. 4/1 – Aρχική τονικότητα λα μείζονα – Kατάληξη σε μισή πτώση μέσω V/V Β μ. 4/1 – μ. 12/2 – Μετατροπική αρμονική αλυσίδα: 1ος κρίκος V-i στη λα ελάσσονα, 2ος κρίκος V-i στη σολ ελάσσονα – Εναρμόνια…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 19 Ιουλίου 2020 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1999

Βασικό μοτίβο Το «κλειδί» για την εναρμόνιση του θέματος πανελληνίων αρμονίας 1999 βρίσκεται στη σωστή ανάλυση του βασικού μοτίβου, το οποίο εμφανίζεται πρώτη φορά στο μ. 2 ως εξής: Tο παραπάνω μοτίβο εναρμονίζεται στη λα μείζονα και αποτελείται από την διαδοχή βαθμίδων της τονικότητας: 2-3-4-4♯-5. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στην κίνηση της 7ης της δεσπόζουσας…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 12 Ιανουαρίου 2020 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1997

Δεν μπορεί να μην συσχετίσει κανείς το λυρικό αυτό θέμα με το θέμα που παίζει το φλάουτο στο πρελούντιο της 3ης πράξης από την όπερα του Μπιζέ “Κάρμεν”‘.Παρατίθενται δύο λύσεις. Η δεύτερη με προσθήκη ογδόων στο μπάσο. 1η λύση 2η λύση:

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 4 Ιανουαρίου 2020 0