Καλωσήλθατε

Περιεχόμενο ιστοτόπου        Ο ιστότοπος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο λύσεις θεμάτων αρμονίας πανελληνίων τα οποία συζητήθηκαν στην τάξη, μαζί με σύντομα σχόλια για κάθε θέμα. Εδώ οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις λύσεις των θεμάτων διεξοδικότερα, χωρίς να περιορίζονται από τον χρόνο τής διδακτικής ώρας. Τονίζεται ότι οι λύσεις αυτές…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 19 Οκτωβρίου 2019 Δεν επιτρέπονται σχόλια

Μουσική Αντίληψη και Γνώση 2021: Ερώτημα Γ1: Άσκηση κλασικής αρμονίας.

Από τον τρόπο διάρθρωσης της δοσμένης φωνής υπονοείται ότι πρέπει να γίνουν μιμήσεις των μοτίβων ογδόων στις υπόλοιπες φωνές. Στην παρακάτω λύση γίνονται ελεύθερες μιμήσεις κάτω από τις μεγάλες αξίες της σοπράνο.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 16 Ιουλίου 2021 2

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2015

Το μόνο “δύσκολο” σημείο του θέματος 2015 είναι η μακρινή μετατροπία που γίνεται στο μ. 6, από την τονικότητα ντο μείζονα στην τονικότητα λα♭ ελάσσονα. Στην προτεινόμενη λύση η μετατροπία αυτή γίνεται μικτή εναρμόνια, με την πάντα “βολική” diminuta συγχορδία που λύνεται στην τονική της λα♭ ελάσσονας στον 6ο χρόνο του μ. 6. Ωστόσο, η…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 31 Μαΐου 2021 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1991

Το θέμα πανελληνίων αρμονίας 1991 είναι αρκετά δύσκολο κι εκτεταμένο. Ασυνήθιστο είναι επίσης το μέτρο 12/8. Παρατίθεται ενδεικτική λύση και ηχητικό αρχείο.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 16 Μαΐου 2021 1

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1993

Το θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1993 ξεπερνά τα όρια μιας άσκησης αρμονίας. Ο λυρισμός και η ωραία μελωδική εξέλιξη υπερισχύουν των τεχνικών στοιχείων και των ακραίων μετατροπιών. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του θέματος αυτού είναι στη λα ελάσσονα, ενώ οι μετατροπίες γίνονται σε τονικότητες συναφείς της λα. Προτεινόμενη λύση

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 6 Μαΐου 2021 0

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1994

Διάρθωση του θέματος Το θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1994 διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Το 1ο μέρος (μ. 1-8) είναι βατό και ολοκληρώνεται με τέλεια πτώση στην λα ελάσσονα. Το 2ο μέρος (μ. 9-16) αποτελείται από δύο μετατροπικές αλυσίδες και την τελική πτώση στη ρε μείζονα. Και οι δύο αλυσίδες είναι ανιούσες, η πρώτη σε διάστημα…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 5 Μαΐου 2021 0

Μουσική Αντίληψη και Γνώση 2020: Ερώτημα Γ1: Άσκηση κλασικής αρμονίας.

Η “άσκηση κλασικής αρμονίας” (ερώτημα Γ1) του μαθήματος “Μουσική Αντίληψη και Γνώση” έτους 2020 έχει στυλιστικά χαρακτηριστικά choral. Διαρθώνεται σε δύο φράσεις και ξεκινά με άρση, όπου πρέπει να μπει η συγχορδία της τονικής. Το ξεκίνημα με την τονική συγχορδία στην άρση είναι επίσης χαρακτηριστικό του choral. Συνεπώς, για την εναρμόνιση της άσκησης απαιτούνται γνώσεις…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 24 Ιουλίου 2020 0