Μήνας: Οκτώβριος 2017

Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2008

Στο θέμα αρμονίας τού 2008 είχαν δοθεί δύο ενδεικτικές λύσεις από την Επιτροπή Εξετάσεων. Σε σύγκριση με εκείνες τις λύσεις, η λύση που παρατίθεται εδώ έχει περισσότερους χρωματικούς φθόγγους (αλλοιωμένες συγχορδίες και παρενθετικές δεσπόζουσες), ξένους φθόγγους και μιμήσεις μοτίβων.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 20 Οκτωβρίου 2017 0