Κατηγορία: Θέματα πανελληνίων “Μουσική αντίληψη και γνώση”

Θέματα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα “Μουσική αντίληψη και γνώση”.

Μουσική Αντίληψη και Γνώση 2020: Ερώτημα Γ1: Άσκηση κλασικής αρμονίας.

Η “άσκηση κλασικής αρμονίας” (ερώτημα Γ1) του μαθήματος “Μουσική Αντίληψη και Γνώση” έτους 2020 έχει στυλιστικά χαρακτηριστικά choral. Διαρθώνεται σε δύο φράσεις και ξεκινά με άρση, όπου πρέπει να μπει η συγχορδία της τονικής. Το ξεκίνημα με την τονική συγχορδία στην άρση είναι επίσης χαρακτηριστικό του choral. Συνεπώς, για την εναρμόνιση της άσκησης απαιτούνται γνώσεις…

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 24 Ιουλίου 2020 0

Θέμα αρμονίας εξετάσεων “Μουσική αντίληψη και γνώση” 14/9/2019

      Το θέμα αρμονίας των επαναληπτικών εξετάσεων στο μάθημα “Μουσική αντίληψη και γνώση” ήταν μία δοσμένη μελωδία οχτώ μέτρων. Σε σύγκριση  με το αντίστοιχο θέμα εξεταστικής Ιουνίου 2019 ήταν πολύ πιο απλό.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 3 Νοεμβρίου 2019 0

Θέμα αρμονίας εξετάσεων “Μουσική αντίληψη και γνώση” 29/6/2019

       Το θέμα αρμονίας των εξετάσεων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ήταν ένα οχτάμετρο ανάριθμο μπάσο διαβαθμισμένης δυσκολίας: εύκολο στην αρχή, δύσκολο και χωρίς συνοχή στη συνέχεια.  

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 3 Νοεμβρίου 2019 0