Μήνας: Νοέμβριος 2019

Θέμα αρμονίας εξετάσεων “Μουσική αντίληψη και γνώση” 14/9/2019

      Το θέμα αρμονίας των επαναληπτικών εξετάσεων στο μάθημα “Μουσική αντίληψη και γνώση” ήταν μία δοσμένη μελωδία οχτώ μέτρων. Σε σύγκριση  με το αντίστοιχο θέμα εξεταστικής Ιουνίου 2019 ήταν πολύ πιο απλό.

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 3 Νοεμβρίου 2019 0

Θέμα αρμονίας εξετάσεων “Μουσική αντίληψη και γνώση” 29/6/2019

       Το θέμα αρμονίας των εξετάσεων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ήταν ένα οχτάμετρο ανάριθμο μπάσο διαβαθμισμένης δυσκολίας: εύκολο στην αρχή, δύσκολο και χωρίς συνοχή στη συνέχεια.  

Από Κεντρωτής Κωνσταντίνος 3 Νοεμβρίου 2019 0